Sekcija za raziskovanje informacijskih sistemov Zveze ekonomistov Slovenije
http://www.Zveza-ekonomistov.si

v sodelovanju z

Odsekom Slovenija, Zveza za informacijske sisteme Slovenia Chapter, Association for Information Systems – AIS
http://eCenter.FOV.Uni-Mb.si/AIS

organizira 19. posvetovanje

Usmeritve raziskovanja in izobraževanja na področju informacijskih sistemov:
Priložnosti za Slovenijo v okviru 7. raziskovalnega programa Evropske unije
http://eCenter.FOV.Uni-Mb.si/PosvetovanjeSekcije

Petek, 16. marca 2007
Izobraževalni center SRC.SI, Grimšče pri Bledu
http://www.SRC.SI

Program

08.30 - 9.00
Napitek

09:00 – 09:30
Otvoritev posvetovanja
Dr. Jože Gričar, predsednik
Sekcija za raziskovanje informacijskih sistemov Zveze ekonomistov Slovenije
& redni profesor in direktor, E-središče, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Dr. Mirko Vintar, predsednik
Odsek Slovenija, Zveza za informacijske sisteme
& redni profesor in prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Ivan Žerko, univ. dipl. prav., predsednik uprave
SRC.SI, Sistemske integracije

09:30 – 11:00
Informacijski sistemi: trendi na področju raziskovanja in izobraževanja
Vodja panela:
Dr. Mirko Vintar, redni profesor in prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Panelisti:
Dr. Franci Demšar, direktor
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Dr. József Györkös, redni profesor še ni potrjeno
Inštitut za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Dr. Jurij Jaklič, izredni profesor in predstojnik Katedre za informatiko
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Dr. Marjan Krisper, docent in predstojnik Katedre za informatiko
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Dr. Dušan Lesjak, državni sekretar
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

11:30 – 13:00
Izraba potencialov inovativnih slovenskih raziskovalcev informacijskih sistemov za povečevanje konkurenčnosti Slovenije in EU Vodja panela:
Dr. Jože Gričar, redni profesor in direktor E-središča
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Panelisti:
Dr. Franc Bračun, izvršni direktor - področje poslovne mreže
Abanka Vipa d.d. & višji predavatelj, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Dr. Andrej Brodnik, docent in prorektor za študijske zadeve
Univerza na Primorskem
Dr. Aleš Dobnikar, državni podsekretar, vodja službe za mednarodne odnose
Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
Dr. Peter Maček, redni profesor in prorektor za raziskovalno in razvojno delo
Univerza v Ljubljani
Dr. Ivan Rozman, redni profesor in rektor še ni potrjeno
Univerza v Mariboru
Dr. Andreja Umek Venturini, svetovalka vlade in nacionalna kontaktna oseba za program IST Evropske unije
Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Dr. Tanja Urbančič, izredna profesorica in dekanja
Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici
Ivan Žerko, univ. dipl. prav., predsednik uprave
SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o.
Jaka Stele, univ. dipl. inž., generalni direktor
Microsoft Slovenija

13:00 – 14.30
Kosilo - Gostitelj Microsoft Slovenija d.o.o., Ljubljana

14:30 – 16:00
Vloga IKT tehnoloških platform pri vključevanju Slovenije v evropski raziskovalni prostor
Vodja panela:
Dr. Marjan Heričko, izredni profesor in namestnik predstojnika
Inštitut za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Panelisti:
Mag. Janko Burger, v. d. generalnega direktorja,
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
dr. David Gerbec, vodja projektov
Iskra Sistemi d.d., & TP ARTEMIS.SI
Dr. Tomaž Domajnko, direktor razvoja
SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o. & predsednik, TP za programsko opremo in storitve
Jože Gašparič, vodja sektorja
Iskratel d.o.o. & TP Mediji v e-omrežjih
Mag. Matija Kariž
Datalab d.d.
Drago Majcen, univ. dipl. inž.
Telekom Slovenije d.d. & predsednik, TP eMobilnost
Dr. Janez Hafner, vodja strokovnega sektorja
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
Mag. Samo Zorc, podsekretar
Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

16:30 – 18:00
Tehnološka mreža in Center odličnosti ICT – razvojna priložnost
Vodja panela:
Dr. Marjan Krisper, docent in predstojnik katedre za informatiko
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Panelisti:
Dr. Janez Bešter, izredni profesor in predstojnik Laboratorija za telekomunikacije
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tomaž Gornik, univ. dipl. inž., direktor razvoja
Marand d.o.o. Ljubljana
Dr. Matjaž Jurič, docent
Fakulteta za elektrotehnikov, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Dr. Darja Piciga, vodja službe za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Mag. Sašo Novaković, direktor
Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo (IPMIT)
Smiljana Slavec Vončina, univ. dipl. mat., direktorica
Infonet - informacijski inženiring
Stanko Šalamon, direktor
EUROCON d.o.o. & izvršni vodja, Tehnološka mreža ICT

18.30
Večerja - Gostitelj SRC.SI, Sistemske integracije