Ustanovitev

Zveza za informacijske sisteme, Odsek Slovenija je bila ustanovljena na ustanovnem sestanku 4. decembra 2003.

AIS trenutno združuje 4000 članov, 11 odsekov in 4 sorodne zveze s celega sveta ter 21 interesnih skupin (več v AIS Newsletter).
Podpiramo pobudo, da člani slovenske sekcije AIS predlagajo zainteresiranim kolegom in kolegicam - članom ali potencialnim članom AIS - iz sosednjih držav, da se začasno vključijo v slovensko sekcijo, dokler te države ne organizirajo svojih sekcij

Aktualni dogodki

Sporočila

AIS Newsletter